Polishing Brush – Horse Hair, White, HP, 110, 5/Pkg